Wie heeft het uitgevonden?

Toen de dieren nog praatten en het internet nog blonk, gaf ik al les in fysica. En sinds 2003 zet ik mijn cursusmateriaal online. Want we moeten niet allemaal opnieuw het warmewater uitvinden.

Mijn cursussen fysica zijn gemaakt voor TSO. De formulering is wat alledaagser, soms zelfs eigenwijs. En wiskundige beschrijvingen heb ik daar waar mogelijk geweerd. Zo kunnen we ons vooral bezighouden met het bestuderen van natuurverschijnselen, de technieken waarin die gebruikt worden en de basisvaardigheden van de technicus.