Cursussen voor mijn 6e jaar

  • TSO | Chemie
  • TSO | Sociale en Technische Wetenschappen
  • TSO | Gezondheids- en Welzijnswetenschappen
  • TSO | Famaceutisch Technische Assistent

Fysica in de apotheek

Over massadichtheid, verdunningen, rekenen met meetfouten, viscositeit, oppervlaktespanning, capillariteit, diffusie, osmose …

   7AP - Fysica voor de apotheek (12,5 MiB)

Krachten en beweging

Over de wetten van Newton, over bewegen op een cirkel en over versnellen en vertragen. Met overzicht van de formules voor bewegingen.

   6TSO - Krachten en beweging (30,3 MiB)

En toch beweegt ze!

Een korte geschiedenis van de sterrenkunde, van lang geleden tot Newton. Met sterrenkundige begrippen en filosofische kwesties. Maar ook een brok fysica met de wetten van Kepler en de gravitatiewet van Newton.

   6TSO - En toch beweegt ze (16,3 MiB)

Trillers, slingers en resonantie

Over trillingen in ’t algemeen en de harmonische trilling in ’t bijzonder. Experimentele benadering en daarna eenvoudige wiskundige uitwerking. Ik leg verder uit wat resonantie is. En de leerlingen krijgen als huiswerk het uitmeten van een slingerbeweging.

   6TSO - Trillers, slingers en resonantie (6,0 MiB)

Over wetenschap, geneeskunde en kwakzalverij

Over wat wetenschap is, hoe wetenschappelijke geneeskunde werkt, de ontwikkeling van medicijnen, clinical trials, waarom alternatieve geneeskunde onzin is …

   6TSO - Over wetenschap geneeskunde en kwakzalverij (4,3 MiB)

   6TSO - Over wetenschap geneeskunde en kwakzalverij - TEKSTEN (14,4 MiB)

Golven, geluid en licht

Over golven, eigenschappen van golven, geluid, licht, fysiologie en anatomie van horen en zien, kleuren, echografie, digitaliseren en een klein beetje halfgeleiders.

   6TSO - Over geluid en licht (23,6 MiB)