Instroom

In mijn TSO-school is er veel instroom van leerlingen uit andere studierichtingen, voor het overgrote deel uit het ASO. Waarom schijnen de leerplannen fysica dan uit te gaan van een statische studiecarrière? Eentje waar de leerlingen het curriculum netjes helemaal doorlopen van het 3e tot het 6e jaar?

Een bijkomend effect is dat instromers in het TSO niet altijd de nodige basisvaardigheden hebben verzameld. De reden waarom ze naar ons toekomen is vaak omwille van studieproblemen in het ASO, niet zelden voor wetenschappen en wiskunde. Het tempo en de abstractiegraad ligt er veel hoger dan in de meeste TSO-richtingen, waardoor die leerlingen soms ook te veel tijd moesten steken in zinloos van buiten leren en te weinig gesleuteld hebben aan wat elementair is.